Home LinkedIN Edition #52

Hur agerar människor som lyckas på LinkedIN? Vad är det som ger räckvidd?

Detta avsnittet så handlar allt om LinkedIN. Jag går igenom flera olika profiler med människor som har lyckats bygga stora nätverk på LinkedIN. Det betyder att jag tittar på deras inlägg och går igenom vad det är som gett dom bra resultat.

Sandra Khalaf - Grundare av SK-Redovisning
Timmi Jofur - CEO Founder at Televoice
Johan Ekroth - VD Visit North
Mylift Fredrik - Säljare på Mylift
Jenny Ericsson - Owner Lifestylecoachj
Morgan Manfjärd - Managing Partner / Co-Founder
Robert Lindberg - Marknads och försäljningschef
Marko Gyllenland - Öka försäljning, coach.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more